Tag Archives: 政府宿舍

政府宿舍的糖衣毒藥

紀律部隊最近,我在網上瀏覽一些有關置業的資訊時,無意中在香港討論區發現了一則頗舊的帖子,內容節錄如下:

“本身我和同事A都係紀律部隊。

A話當年買樓過程都好痳煩,一來煩首期,二來屋企人唔睇好。屋企人話你份工有宿舍,有公屋唔去住,去買樓,要孭咁大條數。

A當時力排家人反對,同老婆買咗美孚兩房,好似大約300萬兩房5百幾實呎,住咗三年,抽到宿舍兩房3百幾實呎,將單位放租,如是者住咗七年,因為升職年資關係,可以換宿舍三房六百幾實呎,再係荃灣綠楊買咗個兩房收租,佢屋企人話佢有樓住做咩仲要去再買樓,佢話為將來著想。即係有樓住,加兩個單位收租。

A成日都叫我地買樓,唔好因為宿舍,公屋諗啲縮數,我地既職業已經比人好彩,可以快人地一步做收租佬。佢話,住宿舍其實係降低生活質數,但捱頭幾年,儲到筆錢再買樓,將來生活先有保障,先唔好話留啲錢俾仔女,唔駛佢地再有壓力要供養你。我亦都向住佢條路咁行。”

從故事內容中知道,紀律部隊人員可享有入住政府宿舍的福利,若然外面再有自置物業的話,便可以正如故事的主人翁般,可以比一般人提早成為包租公。我看完這個故事後,覺得其實可以入住政府宿舍,確實會有好處。但對於一些追求財務自由的人士來說,可能也有壞處,是追求財務自由人士的糖衣毒藥。

先談談入住政府宿舍的好處。首先,當然是可以成為包租公,用自己的自置物業出租,賺取被動收入,而自己就以比市價便宜的租金入住宿舍。這樣一來一回的雙租狀況,隨時為有關紀律部隊人士提供可觀的正現金流。第二,隨著正現金流的增加,自己又升職加薪,可以入住更大面積的宿舍之餘,又可以繼續購置更多物業資產,增加更多正現金流,從而達致財務自由的目標。

然而,另一方面,入住政府宿舍對有關紀律部隊人員來說,都可以說是充滿壞處,是一粒糖衣毒藥,這要視乎該人員的理財目標及理財觀了。正如故事主人翁都有提過,有些紀律部隊人員持住可以入住宿舍,便不考慮購置自己的物業。這樣,他便會失去累積物業資產的動力,要達致財務自由便會有點困難了。當有關人員在退休後才知道累積資產的重要性,恐怕都已經太遲,後悔莫及了。不過,若有關人員不以財務自由為目標,而自己又十分喜歡做紀律部隊這份職業,將來會以這份職業為終生事業,退休後又願意入住公屋,以退休金過活的話,那麼,累積資產這個概念對他來說就可有可無了。

總括而言,政府宿舍是否糖衣毒藥,真的好視乎當事人的理財想法。若他決心要達成財務自由,希望可以提早上岸唔撈的話,政府宿舍可以是一個很好的踏腳石,他可以利用入住宿舍這段時間來增加正現金流及累積物業資產。但若然入住政府宿舍的人員不喜歡自己的工作,又經常想財務自由,但又因為入住了宿舍而產生理財惰性,又缺乏理財知識或其他種種原因,而不積極累積物業資產的話,政府宿舍好可能是他們的糖衣毒藥,因為一旦入住,即表示你不能再離開有關職位了。

Please follow and like us: